Vol 6, No 9 (2020)

(SEPTEMBER), INTERNATIONAL EDUCATION AND RESEARCH JOURNAL

Table of Contents

Articles

Dr Manjita Sahay
PDF
Kirti Sharma
PDF
Gufran Alam
PDF
Dr. Ramesh P. Chavan
PDF
Dr. Madhu Kumar Bharadwaj, Mamta Rathor
PDF
Shikha Gupta, Kuldeep Kaur
PDF
Fatemeh Bardideh, Kosar Bardideh, Jafar Talebian Sharif, Mohammad Saeed Abdekhodaei
PDF
Dr. Mukesh Kumar Singh
PDF
Dr. Pradip Kumar
PDF
Dr. Mohan Sahni
PDF
Dr. Sujit Kumar
PDF
Dr. Dilip Kumar Nayak
PDF
Dr. Ram Avtar Kapar
PDF
Dr. Gajanan S. Sharma
PDF
Dr. Subhash Kumar
PDF
Dr. Sushma Rani
PDF
Sanket Kale, Pravin Kadam, Varad Chiney, Nikhil Joshi, Prof. Harmeet Khanuja
PDF
Dr. Shib Pada Patra
PDF
Pratima Kiran Mandadi, Ar. Ramesh Raghavendran
PDF
Md Quadir Ali, Manish Kumar Verma
PDF
Seyed Gholamreza Bani Ahmad
PDF
Namdar Babaei
PDF
Ms. Rini Madhavan Rajeev, Mr. Muhammed Ashik A. S.
PDF
Dr. Dipal Pandya
PDF
Raghavendra M.V. Rao, Jattavathu Madhavi, Dilip Mathai, Vijay Kumar, Chennam Chetty, Abrar Khan, Srinivasa Rao, Tiara Calvo, Gil Apacible, Frank Michael Navarrete, Abigail Apacible
PDF
Dr. Rajinder Verma
PDF
Dr. K. C. Mandlekar
PDF
Hua Lin, Guoqin Hu, Jinghui Liu, Yadong Zhang
PDF
Hua Li, Xiaohua Shi, Yadong Zhang
PDF
Dr. Manjita Sahay
PDF
Sana Mansuri
PDF
Priyanka Shah
PDF
Bhanu Shanker Prasad
PDF
Namrata Chouhan
PDF
Dr. Ashish Kumar Jha
PDF
Dr. Niraj Kumar Sah
PDF
Ajay Jaiswal
PDF
Dr. Devendrasinh Dalpatsinh Zala
PDF
Kalpana Pokharel
PDF
Shweta Rawal
PDF
Dimpal Kumari
PDF
Dr. Alok Kumar
PDF
Jaspreet Kaur, Dr. Pushkrit Gupta
PDF