Vol 6, No 8 (2020)

(AUGUST), INTERNATIONAL EDUCATION AND RESEARCH JOURNAL

Table of Contents

Articles

Dr. Ramesh Raghavendran, E. Lalitha Reddy
PDF
Krishna Kishore Padala
PDF
Rahat Jehan, Dr. Ifsha Khurshid
PDF
Sri Harish J, R Madhav Reddy, Prashanth M Reddy, Abhishek K Chowdary
PDF
Dr. Sangeeta B. Sahay
PDF
Dr. Subir Pal
PDF
Swati Sharma, Nivedita Agrawal
PDF
Prof. B. C. Dubey, Dr. Rahul Sirohi
PDF
Shaji Antony Thekekkara, Shinsy Thomas
PDF
Dr. Manjita Sahay
PDF
Krishna Priya Vishnubhatla
PDF
Shirshendu Deb
PDF
Dr Priya Raghav
PDF
Vehia Goo, Sunddip Panesar-Aguilar, Jamie Jones
PDF
Y. Sowmya, Nandini Sanyal
PDF
Radulova P., Slancheva B., Marinov R.
PDF
Dharmesh Arvindbhai Vaghela
PDF
Dr. Swapan Kumar Adhikari, Dr. Chitralekha Mehera
PDF
Dr. Shib Pada Patra
PDF
Dr. Dipak R. Pandya
PDF
Dr. Quazi Md. Kamran
PDF
Dhrupadkuvarba J. Parihar
PDF