Vol 6, No 6 (2020)

(JUNE), INTERNATIONAL EDUCATION AND RESEARCH JOURNAL

Table of Contents

Articles

Dr. Runjun Saikia
PDF
Shivraj Jadhav, Amol Dhondage, Pratik Patil, Khanderao Jadhav, Deepak Sonawane
PDF
Mr. Subhajit Chakraborty
PDF
Tripti Bhushan, Tushar Bhushan
PDF
Ranjana -
PDF
Udit Maheshwari
PDF
Deepankar Tiwari, Rahul Kumbhar, Akash Gupta, Sumit Kadus, S. L. Konde
PDF
Dr. A. Ananda Kumar
PDF
Tejaswi Raste, Prashika Kurlikar, Savita Raste
PDF
Lyndria Bland, Heather Caldwell, Chris Cale, Sunddip Aguilar, Michelle McCraney
PDF
Dr. Ganesh Hegde
PDF
Yogita Singh
PDF
Dr. Subir Pal
PDF
Dr. Bratish Sarkar
PDF
Mukund Mohan Pandey, Dr. Deepak Kumar Tripathi
PDF
Khushnuma Sheyam
PDF
Supriya Ponnuru, Sailaja B.
PDF
Dr. Manisha Gupta
PDF
Khushnuma Sheyam
PDF
Neha Arora
PDF
Mrs. Vandana R. Bhende, Dr. Suhas R. Patil
PDF
A. Radha, Dr. G. Paranthaman
PDF
Hong Wang, Jun Ye, Liufen Li
PDF