Vol 4, No 3 (2018)

(MARCH), INTERNATIONAL EDUCATION AND RESEARCH JOURNAL

Table of Contents

Articles

Dr. Shrikant Sharma
PDF
Ameneh Shokrollahi, Dr. K. M. Kumaraswamy, Savitha S., Dr. B. P. Mahesh Chandra Guru
PDF
Dr. Gayatri S. Gaonkar
PDF
Dr. R. L. Garg
PDF
Laxmikant Gupta, Prof. N. L. Gupta
PDF
Karma Sherpa
PDF
Jayram Baghel, Prof. N. L. Gupta
PDF
Shyamala J., Indu L., Thiyagarajan G.
PDF
Sailee S. Kadam, Shilpa K. Patil-Bhonde
PDF
Dr. Aynur Çöl
PDF
Dr. Sudhansu Sekhar Nayak, Kusa Panigrahi, Anupama Mishra
PDF
Akhilesh Pandey, Dr. P. K. Sharma
PDF
ODETTE RODRIGUES, DR. RAJA A.
PDF
Dr. Dipty Subba
PDF
Samidha Vedabala, Sanjoy Bandopadhyay
PDF
Dr. Palnaty Vijetha, Dr. Alok Kumar Upadhyay
PDF
K. SUREGKA FELIX, DR. A. JOHN PETER
PDF
Mariyani -, Abdul Gafur D. A.
PDF
P. Mailavelan, Dr. M. Baskaran
PDF
Nikita Soni, Perin Shah, Parth Rawal, Prof. Sridhar Iyer
PDF
K Rohit Raj, Varma Deviprasad, T Mathavraj Ravikumar
PDF
Mohd Faisal Isa
PDF
Ika Latifatun Nikmah
PDF
Nike Aditya Putri
PDF
Cini C. K.
PDF
Dr. Rachita Shrivastava
PDF
S. SAMEENA, DR. R. T. SAROJA
PDF
P. V. Kulkarni, Mayur K. Jadhav
PDF
Manilata Choudhury
PDF
Agnibho Gangopadhyay
PDF