Vol 2, No 12 (2016)

( DECEMBER ), INTERNATIONAL EDUCATION AND RESEARCH JOURNAL

Table of Contents

Articles

PADMALOCHAN MAHANTA, Dr. Gitanjali Panda, Dr. Sreekumar -
PDF
Thippeswamy J. M.
PDF
Anjali -
PDF
Anil Kumar, Dr. M. S. Chahar
PDF
G. Ponselvakumar
PDF
Sherline T. I.
PDF
Dr. U. S. Gantaloo
PDF
Agnieszka Owczarczyk-Saczonek, Prof. Waldemar Placek
PDF
DR AJAY KUMAR
PDF
K N RAVIPRAKASH, GOOTY DIVANJI
PDF
Dr. Hadibandu Behera
PDF
Piyush Bhatia
PDF
K. BalaRamakrishna
PDF
Dr. Vimal P. Parmar, Dr. CK Kumbharana
PDF
Madhura Gajendragadkar, Rohit Bapat, Shailesh P Bendale, Rohit Chougule, Harshvardhan Kadam
PDF
Shweta Tewari
PDF
Dr Vikrant Singh, Dr.Umesh Vaidya, Dr.Nischay Bidada
PDF
Dr. Reni Francis
PDF
Dr. S. Beulah Mabel, Dr. M. Nagarenitha
PDF
Vijayalakshmi. S
PDF
Anusuya K. Yadav
PDF
Masese Omete Fred
PDF
Dr.Tamanna Kaushal
PDF
Divya Pande
PDF
Dr. CH. A. I. Raju, A. Mahesh Kumar, K. Satyanandam, P. Ratna Raju, K. Prem
PDF
Dr. CH. A. I. Raju, R. Mahalakshmi Kalyani, K. Satyanandam, K. Prem
PDF
Dr. M. Aparna
PDF
Rajesh Kumar, Dr. M. L. Mankotia, Narayan Singh
PDF
Priyanka Thakkar
PDF
Dr.S. Santhi
PDF
Rinzhin T. Sherpa, Kimberly F. Atkinson, Viviana P. Ferreira, Surya M. Nauli
PDF
Shyamanta Chakraborty, Nripen Medhi
PDF
Rohit P. Kamble, Sitaram G. Suryawanshi, Satalingappa P. Deshamukh
PDF
Bogdan Zoltowski, Leonel Castaneda, Mariusz Zoltowski
PDF
Dr Gobind Singh Gure
PDF
Amit Hemant Mishal
PDF
Shyamanta Chakraborty
PDF
Rashmi Kakkar
PDF
R. M. Sobana
PDF
Dr. PRASIDA .
PDF
Mrs. Sajida Sultana, Dr.Chitra Prakash
PDF
Dr. Anil Mili
PDF
Prof. Sandeep Nimbhorkar, Dr.R. G. Bhende
PDF
Mr. Beori Yabe
PDF
Prof.Tanushri Kamble
PDF
Dr. Amandeep Singh, Vikesh Kumar
PDF
ANJANA RANI
PDF
Utkarsh Urphate, Santosh Shelake, Suresh Rathod
PDF
MANTU KALITA
PDF
V. NAGAVENI, DR.VIMAL PANDYA
PDF
Ms. Surabhi Negi
PDF
Dr. SAKKEER V.
PDF
Ali Alshahri
PDF
Prathamesh Phuke, Suresh Rathod
PDF
Meena T. Nikam
PDF