Vol 1, No 4 (2015)

(November), International Education and Research Journal

Table of Contents

Articles

Aasif Attar, Pratik Chaudhary, Purva Dhuri, Kiran Vaidya, Prof. Venkatesan N
PDF
1-3
Thomas Georgas, Polyanthi Tsigkou, Georgios Giannoukos
PDF
4-9
James Rodriguez
PDF
10-12
Jyoti Jai, Harvinder Soni
PDF
13-15
Dr. Dharmender Kumar, Dr. Sakti Ranjan Mishra
PDF
16-20
Yarlagadda Eswar Tarang
PDF
21-23
Dr. Sandesh Kumar Sharma, Mr. Cheidam Kumar Sharma
PDF
24-26
Dr. Anurag Dave
PDF
27-29
Dr. Anurag Dave
PDF
30-32
Dr. Rajesh Kumar Agrawal
PDF
33-36
Deepshikha Nagvanshi, Dr. Archana Tiwari
PDF
37-38
Himakshi Goswami
PDF
39-42
Abdulmalek Mesfer Almalki
PDF
43-44
Dr. Amitha M. Hegde, Dr.Y. Rajmohan Shetty, Dr. Adrija Kar
PDF
45-46
L. P. Lalduhawma
PDF
47-51
Muhammad Kamran, Edward Abasimi, Rao Congman
PDF
52-56
Rekha Sarawade, Ashish Manwatkar
PDF
57-58
G. V. Ashokkumar, R. K. Sujatha, G. Thiruneelakandan, V. Rashmi
PDF
59-61
Dr. SURESH PATTED, Dr. PRABHU HALKATI, Dr. SANJAY PORWAL, Dr. SAMEER AMBAR, Dr.PRASAD MR, Dr. VIJAY METGUDMATH, Dr. AMEET SATTUR, Dr. RANJAN MODI, Dr. ANAND KUMAR
PDF
Surender Dhanasekaran, Nandineravanda Bheemaiah
PDF
Dr. Vivek Chaplot
PDF