Vol 1, No 5 (2015)

(December), International Education and Research Journal

Table of Contents

Articles

Ashok S. Kandhare
PDF
1-4
Dr. Singh Ahuti
PDF
5-7
Sourav Sil, Arun Chakraborty
PDF
8-17
Amruta Bamane, Shreyal Gajare, Shital Jawarkar, Vrushali Ghutugade
PDF
18-20
Dr. Jay Desai, Nisarg Joshi
PDF
21-23
Kamya Rani
PDF
24-25
Nilesh Dumbre, Omkar Chikane, Gitesh More
PDF
26-27
Estabraq Abdul Redaa Kadhim
PDF
28-33
Prof.(Dr.) Samir Kumar Bandyopadhyay, Ms.Nabanita Basu, Mr. Sanjay Nag
PDF
34-36
S. ANANDHI, Dr. B.WILLIAM DHARMA RAJA
PDF
37-39
Sonal Sanjay Dhabekar, Dr. Jayashree Hajare, Amar Deshpande
PDF
40-42
Sonal Sanjay Dhabekar, Dr. Jayashree Hajare
PDF
43-45
MANJUSHA BEHARA, CHITRA BAZAZ, RADHIKA GUPTA, D. SRINIVAS
PDF
46-47
Dr. Priti Chaudhari
PDF
48-50
DR.DEEPTI SHRIVASTVA, DR.PRIYAKSHI CHAUDHRY
PDF
51-54
Mrs.D. Packiam, Dr.(Mrs) M. Parimala Fathima
PDF
55-57
Mr. Vinay B. Choudhari, Prof. R. S. Powar
PDF
58-60
Dr. Sarita, Ms. Kavita, Mr. Sachin Kumar
PDF
61-63
Juan Silva, Andrea Astudillo, Elio Fernandez
PDF
64-68
Dr. Gurmit Singh
PDF
69-71
Stanisław WOLNY
PDF
72-76
Amit Mohan Sharma, Komal Chopra
PDF
77-81
Dr. Sharmista
PDF
82-84
Soni Kumari, Atul Kumar, Santwana Rani
PDF
85-87
Manoj M S, Mrs. Dayana Sajjanan
PDF
88-92
Sharad Bissa
PDF
93-94
DR. SUDHANSU SEKHAR NAYAK
PDF
95-99
D. Srinivasa, Prof. Y S Siddegowda
PDF
100-103
Pratima V. Damre, Dr. V. M. Raut
PDF
104-106
Priyanka Bhalerao, Sayali Ekbote, Kalyani Jainak, Nikita Vaidya
PDF
107-109