Vol 4, No 4 (2018)

(APRIL), INTERNATIONAL EDUCATION AND RESEARCH JOURNAL

Table of Contents

Articles

SANKET MALI, UJAMAYASMIN S. INAMDAR, PROF. VAIBHAV J. JADHAV
PDF
Dr. B. Paulchamy, Mr. K. R. Kannan, T. Menaka, M. Muthukumar, S. Priyadharshini
PDF
Wiwik Kartika Sari
PDF
Jaison Mammen
PDF
Dr. P. J. Rosario Vasantha Kumar
PDF
Karuna K., Dr. M. Prabhakar Reddy
PDF
Dr. Archana Fulwari
PDF
Dr. Archana Fulwari
PDF
Dr. Bindumole V. R.
PDF
Dr.B. Paulchamy, K. Mahendrakan, N. Abimugesh, K. Ajithkumar, M. Gokul, R. Karthick
PDF
Julius R. Garzon
PDF
Lina Maharmeh
PDF
Dr. Pratibha Sharma
PDF
Riziki Agnes Lufungula
PDF
Sunita Hemani, Lata Rajoria, Ravindra Khinchi
PDF
Namirah Fatmanissa
PDF
Dr. Pravin Joshi
PDF
Prof H. Pavithra, Dr. G. N. Srinivasan
PDF
Melinda Nugraha
PDF
Parth Sagar, Sneha Patil, Yogesh Dangat, Pooja Athalye, Shubham Beldare
PDF
M. Govindaraju
PDF
Cintatia Salsabila S., Dr. Aman M.
PDF
Dr. Vishakha Baheti
PDF
Parag G. Kadale, Anand D. Pawar, Shivam R. Barde
PDF
P. Mangaiyarkarasi, P. Sivagami Priya
PDF
Jithin A. S., Sreeraj S., Vimal A., Ajayakumar A. G.
PDF
Ade Sazaliana
PDF