Vol 3, No 2 (2017)

(FEBRUARY), INTERNATIONAL EDUCATION AND RESEARCH JOURNAL

Table of Contents

Articles

Dr.G. MAHESWARI
PDF
Dr. Jayesh M. Patel
PDF
Dr. A. K. Badoni
PDF
Mukul Baran Mandal, Dr. Chitralekha Mehera
PDF
Dr. Marium Din
PDF
Chetna Arora
PDF
PRACHI NADDA
PDF
Jayakumar Sadhasivam, Ramesh BabuKalivaradhan
PDF
Dr. S. Santhi
PDF
Dr.Sajna Jaleel, Smt. Sherly Philip
PDF
Mr. Reyaz Ahmad Shameem
PDF
Miss Madhuri V. Brahmane
PDF
Jyothy G Vijayan
PDF
Miguel Castro
PDF
S. VANITA SAGAR, N. J.P. SUBHASHINI
PDF
Priyanka Dnyaneshwar Patil
PDF
Dr. Pramod Kumar Pandey
PDF
Ms. Charu Saini, Prof. Jessy Abraham
PDF
Deepak Mishra, Ninad Lohar, Shruti Chaudhari
PDF
Prof. Laxmi Thakare, Anjali Birajdar, Sayali Kaduskar, Dhanashree Kapoor, Kshitija Kashid
PDF
Xiuyan Pang
PDF
Prof. Amita Paul, Ms. Baby Swanngaihlun
PDF
Mrs. A. A. Chavan, Asst.Prof. Mrs.S. S. Patil
PDF
R. Anbuselvi, K. Kannaki
PDF
Mohamed NorAzman, Hussin Muhammad
PDF
R. Karthikeyan, K. Rajendran, A. Raj
PDF
Baljinder Kaur Sandhu
PDF
Dr. Vijaya Hegde, Dr. Prerna Shetty
PDF
Kadav Mitali S, Mitra Dipika K, Rodrigues Silvia V, Shah Rohit A, Prithyani Saurabh S, Vijayakar Harshad N
PDF
Dr. C. Siva Sankar .
PDF
Rahul Pradev. R, Hari. S, Dr. Balakumar. P, Kapila Vani. R. K
PDF
Dr. R. Rupa
PDF
Dr. Juneesh K Kuriachan
PDF
Mitra Dipika K, Rohit Shah A, Rodrigues Silvia V, Mehta Chirag J
PDF
Nand Kumar Singh
PDF
S. VIJAYANATHAN, Dr. J. A. ARUL CHELLAKUMAR
PDF
Istvan Gyerman, Zvonimir Bošković
PDF
Dr. Shilkha Banerjee
PDF
Ruchi Tomar, Dr.Vinita S. Gopalkrishnan
PDF
Longjam Lilashwori Devi
PDF
Dr. K. Lakshmi
PDF
Mrinangka Deb, Dr.A. D. Urhekar, Dr. Jayanti Mania-Pramanik, Shilpi C. Kerkar
PDF
Karthik Prabhu, Keerthi Prabhu
PDF