1.
Dr. Tulsiram Jadhav. VAV KSHETRIYA VIKAS ME VIKASATMAK KARYKRAMON KA YOGDAN AVM PRABHAVON KA ADHAYYAN [MANDLA JILE KE VISHESH SANDRABH ME]. ierj [Internet]. 2018 Jan. 15 [cited 2022 Jun. 29];4(1). Available from: http://ierj.in/journal/index.php/ierj/article/view/1458