Dr. Sujit Kumar. “RASTHRIYA SWATANTRATA ANDOLAN ME MAHATMA GANDHI AUR BHARTIYA MAHILAE: EK VISHLESHNATMAK ADHYAYAN”. International Education and Research Journal (IERJ), vol. 6, no. 9, Sept. 2020, http://ierj.in/journal/index.php/ierj/article/view/2123.