(1)
Alok Kumar. NALANDA, JILLA ME LINGANUPAT ME ANTAR: EK STHANIK VISHLESHAN. ierj 2020, 6.