A STUDY ON 7TH GRADE STUDENTS’ MISCONCEPTIONS ON THE UNIT OF “SIMPLE ELECTRIC CIRCUITS”

Özlem ÇELENK GÜÇLÜER

Abstract


The aim of this study was to determine the misconceptions of 7th grade students about the unit of “Simple Electric Circuits” in the year 2018-2019. For this purpose, open questions and interviews were directed at 42 7th grade students. As a result of the analysis of data obtained, it was determined that the primary school students have various misconceptions about circuits, serially parallel circuits, bulbs, electric current. Some of the misconceptions; "bulbs connected in parallel give better light than those connected in series", "thick wires have lower resistance in a circuit because the charges have more space", "in serial circuits the bulbs are placed next to each other" and “electrical charge flows at very high speeds”. Some suggestions were recommended by the help of the findings of this study.


Keywords


Misconceptions, Primary Education, Science and Technology Textbooks, Simple Electric Circuits

Full Text:

PDF

References


[I] Aşçı, Z., Özkan, Ş. & Tekkaya, C. (2001). Students’ misconceptions about respiration. Journal of Education and Science, 26, 29–36.

[II] Aydın,G ve Balım,G.(2009). Students’ Misconceptions About The Subjects in The Unit “The Systems in Our Body”Procedia Social and Behavioral Sciences 1 (2009) 2258–2263

[III] Bahar M (2003). Misconceptions in biology education and conceptual change strategies, Educ. Sci. Theory Prac. 3: 55-64.

[IV] Cardak O (2009). Science students’ misconceptions of the water cycle according to their drawings. J. App. Sci. 9: 865-873

[V] Dikmenli M, Cardak O, Turkmen L (2002). Hayvan nedir? İlköğretim öğrencilerinin alternatif kavramları. SU Eğitim Fakültesi Dergisi. 13:207-222.

[VI] Eryılmaz, A. ve Tatlı, A. (1999). ODTÜ Öğrencilerinin Mekanik Konusundaki Kavram Yanılgılarıı. III. Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu. M. E. B. ÖYGM

[VII] Eyidogan, F., & Güneysu, S. (2002, Eylül). _lkögretim 8. sınıf fen bilgisi kitaplarındaki kavram yanılgılarının incelenmesi. V. Fen Bilimleri ve Matematik Egitimi Kongresi, Ankara, Türkiye.

[VIII] Gülçiçek, Ç ve Yağbasan, R. Basit Sarkaç Sisteminde Mekanik Enerjinin Korunumu Konusunda Öğrencilerin Kavram Yanılgıları. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 24, Sayı 3 (2004) 23-38

[IX] Koray, Ö. C. & Bal, Ş. (2002). İlköğretim 5. ve 6. Sınıf Öğrencilerinin Işık ve Işığın Hızı ile ilgili Yanlış Kavramları ve Bu Kavramları Oluşturma şekilleri. Journal of Gazi Faculty of Education. 22 (1), 1-11.

[X] Koray, Ö. ve Bal, Ş(2002). Fen Öğretiminde Kavram Yanılgıları ve Kavramsal Değişim Stratejisi. G.Ü. Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(1), 83-90.

[XI] Schmidt, H.J. (1997) Students’ Misconceptions-Looking for a Pattern. Science Education 81,123-135. http://www.thefreedictionary.com/reflex

a. http://www.csicop.org/si/show/the_ten-percent_myth

[XII] Demirel, Ö. (2006). Öğretme sanatı. (10. Baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık.

[XIII] MEB (2011). İlköğretim 7. sınıf fen ve teknoloji öğrenci ders kitabı ve çalışma kitabı. Ankara: MEB Yayınları.

[XIV] Fen eğitiminde araştırmaya dayalı öğrenme yaklaşımının akademik başarıya etkisi Nilgün TATAR [1] , Mustafa KURU [2] Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi DergisiArşivCilt 31, Sayı 31

[XV] Ayas, A., Çepni, S. ve Akdeniz, A. R. (1994). Fen bilimleri eğitiminde laboratuvarın yeri ve önemi. Çağdaş Eğitim Dergisi, 204, 17–20.

[XVI] Ülkemizde Fen Eğitimi, Sorular ve Öneriler. İ. Morgil, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi–5, 1990 (21–27)

[XVII] Atilğanlar,N (2014) The Impact Of Concept Cartoons On Seventh Grade Students’ Misconceptions About Simple Electric Circuits, Hacettepe University


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Copyright © 2020 INTERNATIONAL EDUCATION AND RESEARCH JOURNAL